Một Thời Lnh Trận

L phi Ԡ

tặng chiến-sĩ Mũ Nu


Ta từng c một thời lm lnh trận
Chiếc mũ Nu ngạo nghễ vắt ngang vai
Tuổi đi mươi khng ngại g sương gi
Mộng sng hồ cho thỏa ch lm trai.

Lnh Biệt-Động nơi tuyến đầu lửa đạn
Ngăn giặc th gieo tang tc đau thương
Cho qu hương nh nh vang tiếng ht
Cho mẹ gi, em gi bớt lệ vương.

Rồi từ đấy đi vo miền gi ct
Mảnh chinh y thấm mu bạn, mu th
C những lc dừng qun nơi lũng thấp
Tiễn bạn mnh yn nghỉ chốn thin thu!

Đm từng đm dừng qun trn đất địch
Dưới chiến ho đợi giặc lc trăng ln
Chợt một thong mơ về nơi phố thị
Nhớ người yu ta thầm gọi tn em!

Nhưng qu cũ vẫn một mu tang tc
Sng đạn qun th x nt lng qu
Đất nước tang thương ngập trn tiếng khc
Biệt-Động Qun mi bước khng về.

Thng tư đến trong nghẹn ngo uất hận
Em lạc qu người, ta tận rừng su
Mnh mất nhau khi tn cơn binh lửa
Lặng ci đầu... che dấu nỗi thương đau!