Nhớ Mẹ

Forget me not Dalat


Vít tặng Anh Chương, Bịt Đ̣ng xưa.

Những tháng tư v̀, con bùn nhớ mẹ,
Tóc bạc lưng còng, bới xách nui con.
Mẹ nắm tay con, dặn dò nhắn nhủ:
Ráng nghe con, mẹ sẽ đợi con v̀!
C̀m tay con, bàn tay th chai sạn.
Mẹ nghẹn ngào: Tḥt ṭi nghịp con ti!
Bàn tay xưa chỉ bít c̀m bút mực,
Giờ c̀m búa rìu, xẻ g̃ cưa cy,
Cúc đ́t tr̀ng rau, giãi d̀u mưa nắng
Thn con ngục tù, mẹ quặn lòng đau.
Những l̀n thăm nui, đường xa vời vợi,
Mẹ ṽn băng rừng, ḷi súi, trèo non.
Trại cải tạo xa, su trong rừng núi,
Mẹ đã khng h̀ bỏ ṃt l̀n thăm.
Tay xách vai mang, nặng trĩu thn g̀y,
G rúc xả, bánh thúc r, đường cát,
Gói nặng thm tình, tình mẹ cho con.
Những đm ngục tù, nước mắt con tun,
Những giọt nước mắt xót xa nhớ mẹ.
Sáu năm cải tạo, con v̀ bn mẹ.
Mẹ cười vui, sao nước mắt tun trào?
Bn mẹ, đời mình nghèo nhưng ́m áp.
Tình mẹ cho con, bỉn ṛng sng dài...
Giờ đy tha hương, xứ người dung nạp,
Con đã có đời śng mới tự do.
Chỉ thíu mẹ, thíu tình thương của mẹ.
Tháng tư v̀, con nhớ quá mẹ ơi!
Ṃ mẹ, cỏ vươn cao, hương khói nhạt?
Con ṽn bịt tăm đi mãi khng v̀.
Đ́t nước ṽn còn mang màu cờ đỏ
Lòng con ṽn còn đau, ḥn mẹ ơi
Làm sao con qun ñi đau ḿt mát?
Ḿt mát qu hương, ḿt mát mẹ hìn.
Con sẽ trở v̀ khi đ́t mẹ bình yn.
Màu cờ đỏ thi tung bay trong gió.
Tháng tư đen, nhớ mẹ hìn con thắp
Ṃt nén nhang lòng, gởi đ́n mẹ yu.
Ṃt nén nhang cho qu nghèo yu d́u.
Mẹ của con, đ́t nước Vịt cuả con,
Xin gởi đ́n Người, nìm thương b́t dịt.