Cọp Ba Đầu Rằn

Hồ Viết Lượng
TĐ42/BĐQ


       Chúng ta thường nghe "Cọp Ba Đầu Rằn" hay "Cọp Ba Chân Đầu Rằn" là biệt danh của TĐ 42/BĐQ trong thời gian hành quân miền Tây. Nhiều người không hiểu nguyên nhân nào mà TĐ 42/BĐQ lại có danh xưng như vậy. Tôi là người phục vụ ở Tiểu đoàn này từ ngày thành lập nên biết rơ câu chuyện, nay kể lại để quư vị hiểu rơ ngọn ngành.

       Binh chủng BĐQ được thành lập năm 1960 theo nhu cầu chiến trường lúc bấy giờ, (từ 1962-1965).   Trong thời gian trên đây, cộng sản đă xử dụng Du kích chiến để khuấy phá các vùng nông thôn hẻo lánh trên khắp lănh thổ VNCH.  V́ thế chúng ta không thể xử dụng những đơn vị lớn để tiêu diệt đám du kích cộng sản một cách hữu hiệu được.

       Ai cũng biết chiến thuật du kích của Vc là lấy ít đánh nhiều, ẩn ẩn, hiện hiện.  Thế cho nên muốn tiêu diệt loại chiến thuật này, chúng ta cần phải có lực lượng phản và tiêu diệt chiến thuật du kích này của chúng.  Đầu năm 1960, BCH/BĐQ được lệnh thành lập, cùng với các ĐĐ/BĐQ biệt lập, chuyên về chiến thuật phản du kích.

       Thành phần binh sĩ được tuyển vào các ĐĐ này do Bộ TTM chỉ thị cho các đại đơn vị, tuyển chọn các binh sĩ xuất sắc, có thành tích chiến đấu giỏi, gan dạ, lần lượt được gởi về TTHL/Dục Mỹ.  Sau một thời gian huấn luyện chiến thuật phản du kích thành thục, họ được bổ xung vào các ĐĐ/BĐQ/Biệt lập, để đưa về hoạt động tại các Quân khu, trên lănh thổ VNCH.

       Các ĐĐ này gần 4 năm hoạt động rất hữu hiệu.  Họ đă áp dụng chiến thuật phản du kích, để tiêu diệt phần lớn lực lượng du kích của địch, làm cho chúng không c̣n hoạt động được.

       Đầu năm 1965, Vc sát nhập các đơn vị du kích vào lực lượng địa phương của chúng, thành những đại đội, tiểu đoàn và trung đoàn, để cố giành lại vai tṛ chủ động của chúng trên địa bàn nông thôn của ta.

       Trong thời gian này, các ĐĐ/BĐQ Biệt lập đă đụng độ nhiều lần với Vc, từ cấp ĐĐ, Tiểu đoàn và Trung đoàn của chúng - Do sự báo cáo tin tức này, thượng cấp của ta đă nghiên cứu và đă ra lệnh thành lập các Tiểu đoàn BĐQ, Liên đoàn BĐQ, để đáp ứng được với nhu cầu chiến trường.

       Thế cho nên TĐ 42/BĐQ được thành lập vào tháng 2-1966, với 4 Đại đội như sau :

 • ĐĐ1/42 tức ĐĐ362/BL - ĐĐT Thiếu úy Vương Văn Trổ (K.10 TĐ).
 • ĐĐ2/42 tức ĐĐ 315/BL - ĐĐT Thiếu úy Nguyễn Tấn Giai (K.2 NT).
 • ĐĐ3/42 tức ĐĐ 368/BL - ĐĐT Thiếu úy Hồ Viết Lượng (K.10 TĐ).
 • ĐĐ4/42 tức ĐĐ 370/BL - ĐĐT Thiếu úy Nguyễn Văn Út (K.18 VBĐL), sau là Thiếu úy Nguyễn Văn Huy (K.16 VBĐL).

       Lúc mới thành lập, vị Tiểu đoàn trưởng đầu tiên tôi không được rơ lắm - Nhưng khi đă thành lập xong, bắt đầu đi hành quân th́ TĐT là Đại úy Nguyễn Văn Biết, mà trong binh chủng BĐQ thường gọi ông là Biết "ống vố".

       Trên cấp số gồm các ĐĐ như tôi đă nói trên; nhưng trên thực tế Tiểu đoàn 42/BĐQ chỉ gom lại được có 3 ĐĐ mà thôi, c̣n ĐĐ4/42 do Thiếu úy Nguyễn Văn Huy (Anh em thường gọi là Huy lé, K.16 VBĐL) đang hành quân bảo vệ an ninh và là chủ lực của quận Thới B́nh, thuộc tỉnh Cà Mâu.  Đại đội đang đóng đồn và khai quang, công tác c̣n dở dang nên chưa về hành quân cùng TĐ được.

       Trang bị ban đầu của các TĐ/BĐQ cũng như các TĐ/BB khác, chỉ có thêm một loại súng Shortgun, bắn đạn chài - Quân phục cũng màu xanh olive, chỉ khác bên vai trái có mang phù hiệu cọp đen - Nếu đơn vị không hành quân, các quân nhân BĐQ đi dạo phố đầu đội mũ nồi nâu thế thôi!

       Tiểu đoàn 42/BĐQ tham dự hầu hết các cuộc hành quân Dân Chí của Sư đoàn 21/BB tổ chức, qua các thôn làng thuộc Khu 42/CT như:

 • Kinh Thác Lác, Phụng Hiệp, Búng Tàu v...v... (thuộc tỉnh Cần Thơ).
 • Đầm Dơi, Thới B́nh, Khai Quang, Biện Nhị. Năm Căn, Bờ Đập v...v... (thuộc tỉnh Cà Mau).
 • Rạch Sỏi, Đầm Răng, Đầm Rầy, Cán Gáo v...v... (thuộc tỉnh Rạch Giá).
 • Hỏa Lựu, Hưng Long, Long Mỹ, Ngọc Ḥa v...v... (thuộc tỉnh Chương Thiện).
       Qua các cuộc hành quân này, TĐ 42/BĐQ đă chạm địch trên các địa danh trên và cũng đă gây nhiều tổn thất nặng nề cho các đơn vị chủ lực, địa phương của Vc. Sau thời gian hành quân lùng và diệt địch, TĐ thường được nghỉ dưỡng quân - V́ mới thành lập, chưa có hậu cứ, hơn nữa TĐ thường hành quân lưu động, cho nên mỗi khi được nghỉ dưỡng quân, TĐ thường hay đóng dọc theo quốc lộ, hay tỉnh lộ, trong nhà của dân.

        Trong thời gian đơn vị dưỡng quân tại xă Hoà B́nh thuộc tỉnh Bạc Liêu.  Một buổi sáng, Đại úy Nguyễn Văn Biết, Tiểu đoàn trưởng, đi ngang qua vị trí đóng quân của ĐĐ2/42, do Thiếu úy Nguyễn Tấn Giai làm ĐĐT.  Đại úy Biết thấy binh sĩ của đại đội này đang vẽ trên nón sắt phía trước là đầu cọp đen của binh chủng và sơn rằn ri trên nón sắt bằng các màu đỏ, trắng, vàng, xanh v...v... trông rất "ngầu".  Ông ta thấy cũng hay hay, cho nên đă ra lệnh cho tất cả Tiểu đoàn đều sơn và vẽ trên nón sắt giống như ĐĐ2 vậy.

       Sau này Tiểu đoàn hành quân thường hay đụng độ với các Tiểu đoàn chủ lực, cơ động Cần Thơ, Sóc Trăng và Trung đoàn 18B của cộng sản Bắc Việt - Mỗi lần chạm địch như vậy, thường th́ các đơn vị của Vc thiệt hại rất nặng nề.

       Các cuộc hành quân Dân Chí kế tiếp, đơn vị chúng tôi ít khi đụng độ với các đơn vị của Vc.  Sau này chúng tôi mới vỡ lẽ, khi dân chúng trong vùng hành quân cho biết bọn cán bộ Vc cao cấp đă chỉ thị cho các cấp chỉ huy địa phương Vc, khi gặp Tiểu đoàn "Cọp ba chân đầu rằn" là phải né, v́ kỹ thuật tác chiến của Tiểu đoàn này rất giỏi, tinh thần rất cao, gan dạ, không sợ chết, v́ họ là con của mấy "Bà Sơ" - Chỉ khi nào không tránh né được mới phải đương đầu mà thôi!  Kể từ đó Tiểu đoàn 42/BĐQ mới có danh hiệu là "Cọp ba chân đầu rằn" là như vậy.

       Thời gian khoảng cuối 1966 đến 1967, đơn vị chúng tôi thường được Sư đoàn 21/BB chỉ định làm lực lượng trừ bị trực thăng vận tại các phi trường trong Khu 42/CT.  Khi có lệnh, tiểu đoàn chúng tôi lên trực thăng đổ vào chiến trường, thanh toán mục tiêu rất nhanh và gọn - V́ trong lúc các đơn vị bạn hành quân t́m và diệt địch, khi chạm địch hai bên đánh nhau không bể đầu cũng đổ máu - Cả hai đều tiêu hao sinh lực phần nào, nhất là bọn Vc càng thảm hại hơn - C̣n TĐ chúng tôi, từ sáng đến chiều phè phỡn, chỉ mong các lực lượng bạn đụng độ, ḿnh vào để "ăn ké", nên khi có lệnh tiếp ứng chúng tôi rất vui .

       Trực thăng chở chúng tôi xuống chiến trường, quân bạn lên tinh thần, nhưng địch quân hoảng loạn.  Khi chúng thấy trên trực thăng đổ xuống toàn là "Cọp ba đầu rằn", Vc đâu có thời gian để bắn chúng tôi, liền tốc hầm cá nhân bỏ chạy, đó là mục tiêu tốt cho trực thăng vơ trang làm việc!

       Đầu năm 1967, Tiểu đoàn 42/BĐQ được lệnh của vị Tư lệnh QĐ IV, QK4, lúc đó là Chuẩn Tướng Đặng Văn Quang, lệnh cho TĐ/BĐQ sơn lại nón sắt b́nh thường như các đơn vị Bộ Binh.  Thời gian này TĐ đă có đủ 4 Đại đội, ĐĐT Đại đội 4 bây giờ là Đại úy Nguyễn Văn Út (Đại úy Út đă hy sinh khi lên làm Tiểu đoàn trưởng TĐ/41/BĐQ).

       Khi TĐ42/BĐQ được lệnh tham dự Chiến dịch Dân Chí 42/SĐ21/BB, trong nhiệm vụ hành quân càn quét, tiêu diệt địch như các đơn vị bộ binh khác.  Tiểu đoàn đă đụng độ với Tiểu đoàn chủ lực cơ động Tây Đô trên bờ kinh Thác Lác, thuộc tỉnh Cần Thơ - Sau trận đụng độ này, TĐ chúng tôi đă tiêu diệt gần 2/3 quân số địch, bắt sống một số tù binh của đơn vị này.

       Tù binh cho biết, cấp chỉ huy của họ, sau khi nh́n qua ống nḥm, thấy đơn vị trước mặt là bộ binh, nên lệnh cho bộ đội chuẩn bị giao chiến - Không ngờ khi chạm trán mới biết các anh là TĐ 42/BĐQ, v́ thấy bên vai trái có dấu hiệu "Cọp Đen" - Đây cũng là sự sơ xuất của cấp chỉ huy Việt cộng.

       Quư vị đă biết TĐ42/BĐQ từng đoạt một số thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ của ḿnh, khỏi kể dài ḍng.

       Chúng ta lâm vào hoàn cảnh này là "vận nước".  Tôi viết lại đây không phải để khoe khoang thành tích của đơn vị cũ, cũng như không phải chê bai các đơn vị bạn, v́ sự thực họ cũng là những đơn vị hàng đầu của QLVNCH.  Tôi chỉ nhắc lại đây một chút dư âm của sự thật và cũng để giải thích rơ cho các chiến hữu, sở dĩ có danh xưng "Cọp ba chân đầu rằn" là như vậy.

***

PHỤ CHÚ:

 • Tiểu đoàn 42/BĐQ là đơn vị đầu tiên của QLVNCH được huy chương của Tổng Thống Hoa Kỳ President Unit Citation, các binh sĩ trong TĐ gọi đùa là "Bàn Bida" v́ trông giống bàn bi da thu nhỏ (c̣n có thêm hai con... rệp).
 • Có giây biểu chương màu tam hợp (Bảo Quốc).
 • Trên cờ TĐ có 6 lần tuyên dương trước Quân Đội.
       Qua các vị Tiểu đoàn trưởng sau đây mà tôi biết:

 • Đại úy Nguyễn Văn Biết.
 • Đại úy Nguyễn Tấn Giai.
 • Đại úy Lưu Trọng Kiệt (hy sinh trước Mậu Thân, thời gian này tôi đang làm Tiểu đoàn trưởng 44/BĐQ).
 • Đại úy Chung Thanh Ṭng (thời gian Mậu Thân) và ...
 • Đại úy Lê Thành Long.
       C̣n sau Mậu Thân trở đi th́ tôi không biết ai tiếp tục làm TĐT 42/BĐQ. Tôi ghi lại theo trí nhớ để quư vị biết và làm tài liệu tham khảo.

       Nếu có sự sơ xuất hay thiếu sót, xin quư Niên trưởng, Chiến hữu tha thứ.